Jakiego produtu szukasz?
Search
Search
Search
Zamówienia wysyłane przez Kupującego powinny zawierać poniższe informacje:
Dane zamawiającego
Nazwa firmy
NIP
Pełny adres

2

Dane osoby kontaktowej
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail

3

Opis przedmiotu zamówienia
Ilość egzemplarzy
Ilość stron
Typ druku
Informacje o wykończeniu
Nazwę pliku oraz miejsce zapisania pliku

4

Oczekiwany termin wykonania
Sposób odbioru
Dane do dostawy