Jakiego produtu szukasz?
Search
Search
Search

Pliki dostarczane do Profes powinny być zapisane w formacie pdf wersji 1.3, strona po stronie. Dopuszcza się dostarczanie plików w formatach cdr (wersja 16), ai, psd, indd (CS6), tiff, jpg – jednakże może się to wiązać z dodatkowymi kosztami wynikającymi z dodatkowych prac graficznych. O ewentualnych kosztach informujemy klienta przed rozpoczęciem prac.

2

Prace powinny być zapisane w przestrzeni kolorystycznej CMYK w oparciu o profil Coated FOGRA 39 (bez dołączania profilu).

3

Wszystkie grafiki umieszczone w plikach powinny być spłaszczone, mieć rozdzielczość 300 dpi w skali 1:1. Fonty powinny być zamienione na krzywe.

4

Pliki powinny zawierać 2-3 mm spady z każdej strony, powinny znaleźć się również znaki formatowe pozwalające na właściwe przycięcie pracy (jeśli praca ma być przycięta). Jeżeli nie ma linii cięcia, a praca ma spady, prosimy o informacje jaki spad Państwo nadali.

5

Istotne elementy powinny być odsunięte od linii cięcia o 5 mm (tzw. margines bezpieczeństwa).

6

Druk wykonywany jest na formacie SRA3 (320×450 mm), format zadruku to 310×440 mm

7

W przypadku prac spersonalizowanych, klient musi dostarczyć przykładowy plik wypełniony danymi, plik pusty – do wypełnienia, plik z fontem, który ma być użyty do personalizacji oraz plik z danymi w formacie (xls, csv, txt[rodzielony spacjami]). Profes nie ingeruje w dane przesłane przez klienta i nie modyfikuje ich.

8

W przypadku druków-zdrapek suma kolorów tła pola zdrapki nie powinna przekraczać 40, a różnica między sumą kolorów nadruku i tła nie powinna przekraczać 30. Przykładowe zalecane wartości to: tło 30 Y (żółtego), nadruk 30 K (czarnego).

9

W przypadku prac do plotowania, klient powinien dostarczyć plik z grafiką do druku bez obrysu cięcia, plik z linią obrysu oraz przykładowy plik z naniesionym na grafikę obrysem cięcia.

Na prośbę Klienta możemy zrobić wydruk próbny w celu dopasowania kolorów wydruku. Odbitka próbna powinna być wykonana z tych samych plików, które zostaną dostarczone do Drukarni. Dostarczenie do druku prawidłowo wykonanej odbitki próbnej jest warunkiem uzyskania zbieżności druku z wzorem. Odbitka próbna nie spełniająca warunków opisanych w powyższym dokumencie nie stanowi wiarygodnego wzoru kolorystycznego dla druku.

Jeśli to możliwe prosimy unikać dużych jednolicie zadrukowanych obszarów – apli. W druku cyfrowym istnieje prawdopodobieństwo powstania efektu smużenia na takich obszarach. Ponieważ druk cyfrowy jest wydrukiem tylko w systemie CMYK, kolory PANTONE są symulowane. Zamiast nich należy przygotować kolory w CMYKu. Prosimy unikać umieszczania na krawędziach pracy znaczących grafik i tekstów – prosimy o stosowanie tzw. Marginesu bezpieczeństwa. Dzięki temu możemy uniknąć przykrych niespodzianek w których może okazać się, że ważna część wizytówki lub folderu niebezpiecznie zbliżyła się do krawędzi. Pliki JPG, są plikami przeznaczonymi głównie do Internetu i tracą wiele informacji o kolorach, zamiast nich stosujemy format TIF (zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP). Zajmuje on więcej miejsca, ale plik nie zostaje zniekształcony przy zapisie.

Prosimy o przestrzeganie powyższych zaleceń, które pozwolą uniknąć nieporozumień. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z działem produkcji. Drukarnia Profes nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowane materiały niezgodne ze specyfikacją oraz wynikłe z tego tytułu błędy w druku.

Pliki w programie graficznym zapisujemy:

  • w standardzie COATED FOGRA 39
  • przestrzeni barwnej CMYK
  • teksty i grafiki powinny być odsunięte od krawędzi wydruku minimum 5 mm
  • pliki, które mają tło do krawędzi wydruku, powinny zawierać spady (wyciągnięte tło) 3 mm z każdej strony
  • czcionki zawarte w pliku powinny być zamienione na krzywe
  • pliki powinny zostać spłaszczone i być w rozdzielczości 200 – 600 DPI